Izimangaliso eJusiya

Izimangaliso zeNkosi uJesu

Lolu ugwadlwana olulandela ezinye lulendatshana ezilandiswa zivela ku Thestamente Elidala lelitsha. Indatshana zilula, kodwa ziqotho kwezivela kungxenye zeBhayibhili. Imifanekiso emihle yenza indaba zibemnandi ngamandla…

(In samenwerking met (‘Free Presbyterian Chruch of Scotland – Bulawoy, Zinbabwe’)


Nieuwe Testament – deel 5

Auteur: ds. C.J. Meeuse
Illustrator: Mies Janse – van der Hart
Uitgever: Ripe Publishing
ISBN: –
Druk: Eerste
Aantal pagina’s: 45
Eigenschappen: geïllustreerd, omslag en binnenwerk full-colour, gebonden