1,00

Lectori Salutem nr. 017

Auteur: C. Drelincourt

Uitgever: Lectori Salutem
ISBN: 978-90-73764-13-0
Druk: vierde

Aantal pagina’s: 17

42 op voorraad


Artikelnummer LS-017 Categorieën ,

Beschrijving

Mijn Heere en mijn God, U nodigt mij door Uw gena­de tot de heilige maaltijd van Uw eniggeboren Zoon, mijn Zaligma­ker, Jezus Christus. Maar als ik overdenk Wie U bent en wie ik ben, hoe rijk en kostelijk de goede­ren zijn die U bereid hebt en hoe gering de bekwaam­heid die ik heb om deze te ont­vangen, dan is mijn ziel beangst en ik beef bij het naderen tot Uw grote heerlijk­heid. Bij U, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij mij de be­schaamdheid des aangezichts, Dan. 9:7. Want U be­woont een ontoegan­kelijk licht, 1 Tim. 6:16, en ik ben verzonken in een af­grond van duisternis­sen, Openb. 4:8. U bent de Heili­ge der heiligen en de Heiligheid Zelf en ik ben niet anders dan onreinheid; van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets ge­zonds, Jes.1:6. De wereld heeft mij bedor­ven; mijn vlees heeft mij verleid, en de satan heeft mij geheel verwond. Zie, op Uw heiligen zou U niet vertrouwen en de hemelen zijn niet zuiver in Uw ogen, Job 15:15, hoeveel gruwelijker en stinkender zal ik zijn, ik, ellendig mens die ik ben, die het onrecht indrink als water, v.16. Indien de serafijnen, die bran­den van ijver en vurigheid tot Uw dienst, Jes. 6:2, zich verber­gen voor Uw aangezicht, met welk een stoutmoedigheid zal ik daar dur­ven verschijnen, ik die flauw ben in ijver en lauw in mijn gebe­den, die mij niet begeef tot Uw dienst dan uit ge­woon­te en die meer genegen ben tot de dingen dezer wereld dan wel tot bevordering van Uw eer?

Extra informatie
Gewicht 0,051 kg
Afmetingen 25 × 20 × 0,05 cm
Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Twee overdenkingen ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal des Heeren” te beoordelen